Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương để Công ty Cổ phần Hawee Năng lượng khảo sát, lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư chăn nuôi heo công nghệ cao Kon Tum

Ngày 25 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 1681/UBND-NNTN về việc đề nghị đầu tư dự án chăn nuôi heo công nghệ cao tại tỉnh Kon Tum.

     Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương để Công ty Cổ phần Hawee Năng lượng (sau đây gọi tắt là Công ty) khảo sát, lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư chăn nuôi heo công nghệ cao Kon Tum. Thời gian thực hiện khảo sát 03 (ba) tháng.

     Công ty phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum để được giới thiệu và thống nhất địa điểm khảo sát phù hợp; triển khai các hoạt động khảo sát, lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và thông tin kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét.

     Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hỗ trợ, giới thiệu địa điểm khảo sát phù hợp, theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan hỗ trợ, hướng dẫn Công ty trong quá trình khảo sát tại tỉnh đảm bảo theo đúng quy định.

Nguồn: ipckontum.gov.vn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *