Quyết định Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án “Dự án đầu tư nhà máy chế biến mủ cao su Mô Rai” của Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay

Ngày 20/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 431/QĐ-UBND về việc Quyết định Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án “Dự án đầu tư nhà máy chế biến mủ cao su Mô Rai” của Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay.

Theo đó, Dự án đầu tư nhà máy chế biến mủ cao su Mô Rai” của Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay sau khi điều chỉnh có các thông tin chính như sau:

Tên dự án đầu tư nhà máy chế biến mủ cao su ChưMomRay

Mục tiêu và quy mô dự án phục vụ công tác sơ chế và chế biến mủ cao su tại Công ty TNHH MTV cao su Chưmomray dự án Giai đoạn 1 Sơ chế mủ thành phẩm SVR10,20, công suất 4.000 tấn/năm. Giai đoạn 2. Chế biến thành mủ thành phẩm SVR10, 20 công suất 7.500 tấn/năm.

Địa điểm thực hiện dự án và diện tích đất dự kiến sử dụng. Giai đoạn 1 địa điểm thực hiện: Tại khoảnh 6 tiểu khu 772, xã Mô Rai huyện Sa Thầy (nay là xã Ia Tơi, huyện Ia H’DRai), tỉnh Kon Tum. Diện tích dự kiến sử dụng: 50.400 m2. Giai đoạn 2 địa điểm thực hiện: Tại khoảnh 7 tiểu khu 772, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Diện tích dự kiến sử dụng: 68.322 m2.”

Tổng vốn đầu tư: 88.687.297.000 đồng.

Tiến độ thực hiện dự án Giai đoạn 1 từ năm 2014-2018. Cụ thể: Thời gian chuẩn bị đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý: từ năm 2014 đến năm 2016; Thời gian đầu tư xây dựng một số hạng mục phục vụ sản xuất giai đoạn 1: từ năm 2017 đến năm 2018.Thời gian cán ép mủ đông để vận chuyển đi sơ chế mủ thành phẩm SVR10,20: Cuối năm 2018. Giai đoạn 2 từ năm 2020-2021. Cụ thể: Thời gian chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục pháp lý giai đoạn 2: Từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 06 năm 2021;  Thời gian đầu tư hoàn thiện dự án và đưa vào hoạt động: từ tháng 07 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021. Dự kiến cuối tháng 12 năm 2021 đưa dự án giai đoạn 2 đi vào hoạt động, sản xuất kinh doanh

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000147 ngày 29 tháng 5 năm 2014; Quyết định điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư số 769/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Nguồn: ipckontum.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Quảng cáo