Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bao bì từ gỗ và giấy Depak

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bao bì từ gỗ và giấy Depak tại Khu B – Khu công nghiệp Bỉm Sơn (thị xã Bỉm Sơn).

Được biết, dự án Nhà máy sản xuất bao bì từ gỗ và giấy Depak do Công ty TNHH Depak làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư khoảng 85 tỷ đồng trên diện tích 28.468m2 tại lô CN3, thuộc khu B – Khu công nghiệp Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Quy mô xây dựng gồm: Nhà xưởng sản xuất 1 (diện tích khoảng 3.200m2); nhà xưởng sản xuất 2 (diện tích khoảng 800m); nhà xưởng sản xuất 3 (diện tích 3.200m2); nhà xường sản xuất 4 (diện tích khoảng 4.500m2); nhà xưởng sản xuất 5 (diện tích 3.000m2); nhà kho 1,2 (diện tích khoảng 2.400m2); nhà điều hành (diện tích khoảng 150m2); nhà để xe công nhân, trạm biến áp, sân đường nội bộ và các công trình phụ trợ khác.

Dự án có công suất sản xuất bao bì carton với quy mô 24.000 tấn/năm; trong đó: Sản xuất bao bì carton 3 lớp với quy mô 15.600 tấn/năm, sản xuất bao bì carton 5 lớp với quy mô 8.400 tấn/năm; Sản xuất túi giấy, hộp giấy với quy mô 3.000 tấn/năm; trong đó, sản xuất hộp giấy với quy mô 1.000 tấn/năm; sản xuất túi giấy với quy mô 2.000 tấn/năm; sản xuất tã giấy trẻ em 150 triệu miếng/năm; sản xuất tã giấy người già 50 triệu miếng/năm.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Depak hoàn thiện hồ sơ thủ tục trước ngày 30/6/2021; thực hiện xây dựng các công trình từ tháng 7/2021 đến tháng 2/2022; lắp đặt thiết bị, máy móc, tuyển dụng lao động và sản xuất thử từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022; Chính thức đi vào hoạt động dự án từ tháng 6/2022.

Trong thời gian đến tháng 7/2021, nếu Công ty Depak không hoàn thành thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất, ký quỹ đầu tư theo quy định thì quyết định này không còn giá trị pháp lý, Công ty TNHH Depak không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu từ và chi phí liên quan đến dự án.

Nguồn baoxaydung.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Quảng cáo