Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên

Ngày 27-3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 470/QĐ-TTg về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, với tổng vốn đầu tư 1.547,563 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động dự án 50 năm và tiến độ thực hiện dự án là 34 tháng kể từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tại Quyết định 470, Thủ tướng Chính phủ giao Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (ACV) là nhà đầu tư, có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện và quản lý dự án đúng quy định pháp luật. Trước mắt, ACV phải khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt theo quy định; chỉ được triển khai thực hiện dự án sau khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt.

Với UBND tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ giao chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục và bố trí đủ vốn bảo đảm điều kiện thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đáp ứng tiến độ triển khai các hạng mục dự án; bảo đảm hiệu quả việc sử dụng đất sau khi thực hiện GPMB, tránh lãng phí tài nguyên. Quá trình ACV triển khai dự án, UBND tỉnh Điện Biên có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án của ACV theo đúng quy định của pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các bộ, ngành liên quan, bao gồm: kiểm tra, giám sát việc huy động vốn của ACV theo đúng tiến độ thực hiện dự án.

Dự xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên sau khi hoàn thành có công suất 0,5 triệu hành khách/năm, bảo đảm khai thác máy bay A320, A321 và tương đương. Dự án hoàn thành còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đồng thời đảm bảo an ninh –  quốc phòng của tỉnh Điện Biên nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung.

Với tỉnh Điện Biên, ngay sau khi có Thông báo 274/TB-VPCP ngày 2-8-2019 và Thông báo 259/TB-VPCP thông báo nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, tỉnh Điện Biên nỗ lực triển khai các bước phục vụ dự án; khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai các dự án thành phần phục vụ GPMB, di dân tái định cư. Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, đến thời điểm này có gần 1.000/1.215 hộ dân bị ảnh hưởng dự án đồng thuận cho kiểm đếm tài sản của gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Quảng cáo