Dự án sản xuất các phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

Ngày 15/09/2020, Ban quản Iý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ mười cho Công ty TNHH Kefico Việt Nam dự án sản xuất các phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe tại Khu công nghiệp Đại An mở rộng. thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Công ty TNHH Kefico Việt Nam thuộc tập đoàn HYUNDAI KEFICO CORPORATION, được Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1047814061 lần đầu ngày 19/9/2009. Sau hơn 10 năm thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh Hải Dương, đến nay tỉnh hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Kefico Việt Nam luôn phát triển, doanh thu tăng đều qua các năm, tạo được việc làm ổn định cho trên 1.400 lao động với thu nhập bình quân khoảng 8.000.000 đồng/tháng.

Công ty TNHH Kefico Việt Nam, Khu công nghiệp Đại An mở rộng

Dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh tích cực của dự án đầu tư tại tỉnh Hải Dương, Hyundai Kefico Corporation (Chủ đầu tư dự án)  đã quyết định tăng tổng vốn đầu tư từ 250 triệu USD lên 350 triệu USD để trang bị thêm máy móc thiết bị, nâng cao công nghệ, cải tiến kỹ thuật cho dự án đầu tư trong KCN Đại An mở rộng.

Mục tiêu dự án, ngành nghề sản xuất của Công ty TNHH Kefico Việt Nam thuộc nhóm ngành ưu tiên, khuyến khích thu hút đầu tư. Công suất thực tế hiện nay của dự án đầu tư đạt khoảng 70% công suất đăng ký dự; án mở rộng tăng vốn đầu tư tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm chủ yếu đã đăng ký và đang sản xuất bao gồm: Cảm biến thông minh, cảm biến vi cơ điện tử và cơ cấu chấp hành thông  minh. Nhà đầu tư Hyundai Kefico Corporation cam kết sẽ tập trung việc đổi mơi, nâng cao công nghệ, lắp  đặt hệ thống dây chuyền tiên tiến nhất trong Tập đoàn và hàng đầu trên thế giới hiện nay nhằm tối đa hóa năng lực tự sản xuất của dự án đầu tư tại KCN Đại An mở rộng, tỉnh Hải Dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.