Khởi công xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, phát điện tại Phú Thọ

Ngày 12/10, tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh diễn ra Lễ động thổ, khởi công xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, phát điện. Đây là một trong những dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải phát điện lớn nhất khu vực Đông Nam Á do Công ty cổ phần tài nguyên và môi trường Âu Việt và Công ty United Expert Invesments Limitted hợp tác đầu tư.

Bảo vệ môi trường đã và đang là vấn đề mang tính toàn cầu, là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của phát triển bền vững đất nước, bảo đảm ổn định chính trị và an ninh quốc gia. Do đó công tác bảo vệ môi trường luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và được xác định là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị; bằng việc cụ thể hóa nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật; triển khai các chương trình, nhiệm vụ cụ thể để ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm môi trường.

Trong thực tiễn đã có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm, phong trào hành động cụ thể của từng tổ chức, cá nhân nhằm chung tay giải quyết những vấn đề môi trường ở nhiều nơi.

Đối với tỉnh Phú Thọ, công tác bảo vệ môi trường đã được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm và chỉ đạo thực hiện. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII đã xác định mục tiêu đến năm 2020, Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý ở đô thị đạt 100%, khu dân cư tập trung ở nông thôn đạt 65%…  Để triển khai thực hiện Nghị quyết, UBND tỉnh Phú Thọ đã xây dựng Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016-2020, trong đó có xác định xây dựng khu xử lý rác thải tập trung tại xã Trạm thản, huyện Phù Ninh.

Hiện nay, đối với khu vực đô thị, Phú Thọ đã tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh đạt 95,5%; tại khu vực nông thôn đạt 40% số khu dân cư phải thu gom, xử lý rác thải tập trung. Tuy nhiên, việc xử lý chủ yếu là chôn lấp và đốt thủ công, một phần nhỏ được phân loại, tận dụng làm phân bón, gây nhiều ô nhiễm thứ cấp cho môi trường.

Khi kinh tế phát triển, tốc độ phát triển dân cư tăng, tỷ lệ rác thải sẽ càng tăng lên, tổng khối lượng rác thải phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ tính đến năm 2020 ước khoảng 980 tấn/ngày, nếu duy trì việc xử lý rác như hiện nay sẽ không đáp ứng yêu nhu cầu về lượng rác xử lý cũng như chưa đảm bảo về môi trường.

Các đại biểu dự động thổ - khởi công xây dựng nhà máy‎ tại tại xã Trạm thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Các đại biểu dự Lễ động thổ, khởi công xây dựng nhà máy‎ tại tại xã Trạm thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Qua quá trình đánh giá, lựa chọn khách quan và đi khảo sát thực tế các dự án đã triển khai của nhà đầu tư, tỉnh này đã thống nhất chọn dự án của 2 nhà đầu tư là Công ty cổ phần tài nguyên và môi trường Âu Việt và Công ty United Expert Invesments Limitted vì đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để đầu tư dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt kết hợp phát điện.

Nhà máy xử lý rác thải, phát điện được xây dựng này sẽ là mô hình mẫu lần đầu được thực hiện tại tỉnh cũng như các tỉnh lân cận của vùng Trung du miền núi phía Bắc, là dự án tiên phong trong lĩnh vực xử lý rác thải sinh hoạt; phù hợp với điều kiện rác sinh hoạt hỗn hợp, không được phân loại từ đầu nguồn, có độ ẩm cao và nhiều biến động.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ, khởi công xây dựng nhà máy
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ, khởi công xây dựng nhà máy

Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ là cơ sở xử lý rác thải đạt quy chuẩn về bảo vệ môi trường, tái sử dụng rác thải như một nguồn tài nguyên thu hồi năng lượng phát điện; góp phần giảm áp lực thiếu chỗ chôn lấp rác thải hiện nay; đồng thời dự án cũng góp phần giải quyết việc làm, đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Nguồn: Báo Đầu Tư Online

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *