Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư Vạn Đạt

Vừa qua, UBND tỉnh phê duyệt quyết định Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án Khu biệt thự, khách sạn cao cấp Vạn Đạt tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết được UBND tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 48121000409 ngày 24/7/2009 với nội dung điều chỉnh như sau: 1. Nội dung điều chỉnh thứ nhất: Nội dung thông tin nhà đầu tư được điều chỉnh như sau:
“Nhà đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư Vạn Đạt.
– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3400562425 do phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch va ̀ Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 12/6/2008, thay đổi lần thứ 13 ngày 02/06/2020.
– Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 5, phường Phú Hai, ̀ thanh ̀ phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.”
2. Nội dung điều chỉnh thứ hai: Nội dung tổng vốn đầu tư dự án được điều chỉnh như sau:
“Tổng vốn đầu tư: 375.000.000.000 đồng.”
3. Nội dung điều chỉnh thứ ba: Nội dung tiến độ dự án được điều chỉnh như sau:
“Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
– Quý IV năm 2021: Hoan ̀ chỉnh thủ tục, tiếp tục khởi công xây dựng dự án.
– Cuối năm 2022: Xây dựng hoàn thành va ̀ đưa vao ̀ hoạt động kinh doanh vao ̀ tháng 1 năm 2023.

Nguồn: skhdt.binhthuan.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.