Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư khối phố Phong Nhị

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch Tỉnh, ông Nguyễn Hồng Quang đã ký văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư khối phố Phong Nhị (phường Điện An, thị xã Điện Bàn).

Theo Đầu tư, tỉnh Quảng Nam sẽ lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu. Phạm vi sử dụng đất dự án là khoảng 4,96 ha.

Được biết, chi phí đầu tư dự án là khoảng 60 tỷ đồng, bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 15 tỷ đồng, đây là tổng mức đầu tư sơ bộ dự kiến để các nhà đầu tư xem xét khả năng đảm bảo năng lực tài chính tham gia đấu thầu và làm cơ sở đánh giá sơ bộ năng lực tài chính, kinh nghiệm của nhà đầu tư; tổng chi phí thực hiện dự án nêu trên chỉ là dự kiến.

Quảng Nam tiếp tục chấp thuận đầu tư hai khu dân cư tại Điện Bàn. Ảnh: Đầu tư

Mục tiêu dự án nhằm đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo kết nối hạ tầng chung của khu vực theo quy hoạch chi tiết (1/500), quy hoạch phân khu (1/2.000) được phê duyệt…

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hồng Quang cũng ký văn bản chấp thuận Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Minh Sơn là nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư Phúc Thành (xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn).

Cụ thể, vốn đầu tư của dự án khoảng 105 tỷ đồng đã bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 35,2 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 37 tỷ đồng, vốn huy động là 68 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu nhà đầu tư chịu trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên quan và quy định của UBND tỉnh.

Nguồn: doanhnhanphaply.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.