UBND tỉnh làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn T&T

Ngày 24/11/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến chủ trì buổi làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn T&T cùng các sở, ngành liên quan về phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng Dải ven biển tỉnh Quảng Trị và đề xuất nghiên cứu dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Quy hoạch chung xây dựng Dải ven biển Quảng Trị là quy hoạch vùng liên huyện có quy mô lớn, trải dọc ven biển khoảng 45km.

Dự án đề xuất 3 phương án về ranh giới: phương án 1, có diện tích trên 10.000 ha, ranh giới nghiên cứu từ xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh đến xã Triệu An, huyện Triệu Phong; phương án 2, như phương án 1 nhưng ranh giới thêm xã Vĩnh Tú, diện tích hơn 18.500ha; phương án 3, diện tích khoảng 32.600 ha, phía Bắc giáp huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình; phía Nam giáp sông Thạch Hãn và xã Triệu An, huyện Triệu Phong.

Đối với quy hoạch phân khu đô thị sân bay Quảng Trị diện tích gần 1.800ha, bao gồm: sân bay, đô thị và sân Golf. Địa điểm tại xã Gio Quang và Gio Mai, huyện Gio Linh.

Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T nêu một số khó khăn, vướng mắc trong việc cập nhật, rà soát và quy hoạch các dự án. Từ đó đề xuất UBND tỉnh ủng hộ, thống nhất chủ trương giao Tập đoàn T&T nghiên cứu, thực hiện triển khai các dự án và chỉ đạo các sở, ban, ngành cùng phối hợp để đồ án quy hoạch có thể hoàn thành thuận lợi.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải làm đầu mối để hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch các dự án.

Đối với quy hoạch chung xây dựng Dải ven biển cần đổi tên thành Khu vực ven biển. Phạm vi nghiên cứu Khu vực ven biển thống nhất theo phương án 3, tuy nhiên xây dựng vùng lõi của phạm vi nghiên cứu theo phương án 2.

Liên quan đến quy hoạch phân khu đô thị sân bay Quảng Trị, lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là quy hoạch phân khu có tính chất đặc thù, phức tạp trong việc điều chỉnh quy hoạch, vì vậy Tập đoàn T&T phối hợp với các sở, ban ngành để dự án triển khai thuận lợi. Đối với chủ đầu tư, trước mắt cần bố trí nguồn vốn để giải phóng mặt bằng trong vùng dự án.

Nguồn quangtri.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.