Thừa Thiên Huế mời gọi đầu tư 2 dự án tại đô thị mới An Vân Dương

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế cho biết, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa công bố thông tin kêu gọi đầu tư các dự án: Dự án Khu dân cư Thủy Vân tại lô đất có ký hiệu OTT27, OTT28, thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương và Dự án Khu đô thị phía Bắc sông Như Ý tại lô đất có ký hiệu OTT26, thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương.

Hai dự án được kêu gọi đầu tư có vị trí thuộc địa bàn xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục tiêu của dự án là đầu tư đấu nối hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực và hình thành nên khu dân cư mới có các thiết chế hạ tầng xã hội, khu đô thị xanh, hiện đại.

Dự án Khu Đô thị phía Bắc sông Như Ý có quy mô 9,33 ha sẽ được thực hiện trên các lô đất có ký hiệu OTT26, Khu E – Đô thị mới An Vân Dương, với tổng chi phí tối thiểu tính sơ bộ (m1+ m2) khoảng 917 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) (m1) khoảng 841 tỷ đồng và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bao gồm chi phí hỗ trợ, tái định cư) (m2) Khoảng 76 tỷ đồng. Dự án được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu theo hình thức đầu tư trong nước hoặc đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện trạng khu đất thực hiện dự án chủ yếu là đất trồng lúa và mương nước nội đồng chiếm khoảng 92%, phần còn lại là khu dân cư hiện trạng thuộc xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự kiến số hộ tái định cư khoảng 39 hộ với diện tích đất bị thu hồi khoảng 7.887 m2.

Dự án Khu dân cư Thủy Vân, thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương có diện tích 9,95 ha sẽ được thực hiện trên các lô đất có ký hiệu OTT27 và OTT28, Khu E – Đô thị mới An Vân Dương với sơ bộ tổng chi phí tối thiểu thực hiện dự án (m1+ m2) khoảng 900 tỷ đồng, trong đó sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) (m1) khoảng 880 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bao gồm chi phí hỗ trợ, tái định cư) (m2) khoảng 20 tỷ đồng.

Theo đó, dự án được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu theo hình thức đầu tư trong nước hoặc đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện trạng khu đất chủ yếu là đất trồng lúa và mương nước nội đồng thuộc xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Báo Đầu tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Quảng cáo