Thống nhất điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn

UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất nội dung đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035 theo như đề nghị của Sở Xây dựng.

Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn (Ảnh sưu tầm).

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn UBND thị xã Hoài Nhơn hoàn thiện đồ án quy hoạch điều chỉnh, thẩm định, trình phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; phối hợp với các ngành và địa phương, tổ chức lập quy hoạch, khai thác quỹ đất dọc tuyến đường kết nối từ ĐT.638 – ĐT.639 để tạo nguồn thu ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng tuyến đường, báo cáo đề xuất, trình UBND tỉnh. Đồng thời, lưu ý nội dung điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn cần bổ sung quy hoạch là chợ đầu mối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp khu vực phía Bắc tỉnh.

Theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn đã được phê duyệt thì tính chất, mục tiêu quy hoạch đô thị Hoài Nhơn là hình  thành đô thị trung tâm tiểu vùng (bao gồm các huyện Phù Mỹ, Hoài Nhơn, An Lão, Hoài Ân); phát triển kinh tế nông nghiệp, chế biến công nghiệp cao tại phía Bắc tỉnh Bình Định; là hạt nhân phía Bắc tỉnh Bình Định trong hệ thống đô thị toàn tỉnh, phát triển theo hướng đô thị bền vững, đạt chuẩn đô thị loại IV. Đồng thời là trung tâm thương mại dịch vụ, phát triển kinh tế biển, chế biến nông lâm sản; dịch vụ du lịch cho khu vực phía Bắc tỉnh; là trung tâm giáo dục, đào tạo, cung cấp nguồn lao động qua đào tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; và là đô thị có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh, quốc phòng. Đô thị Hoài Nhơn được Bình Định định hướng phát triển theo mô hình: Một trục – Hai cánh – Bốn trung tâm.

Nguồn: Binhdinhinvest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Quảng cáo