Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng bảng giá nhà, công trình, kiến trúc mới

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng bảng giá nhà, công trình, kiến trúc mới – Thường trực UBND TP.HCM vừa có văn bản thông báo thống nhất ban hành bảng giá nhà ở mới, công trình, vật liệu kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn TP.HCM.

Từ năm 2012 đến nay, giá xây dựng nhà và công trình đã có nhiều thay đổi do trượt giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng ảnh hưởng lớn đến quá trình tính lệ phí trước bạ, công trình xây dựng và đặc biệt là trong công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Thường trực UBND TP.HCM vừa có văn bản thông báo thống nhất ban hành bảng giá nhà ở mới, công trình, vật liệu kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn TP.HCM.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng bảng giá nhà, công trình, kiến trúc mớiTP.HCM sắp ban hành bảng giá nhà ở mới, công trình, vật liệu kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành Phố

Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM đã có tờ trình và bảng dự thảo ban hành bảng giá nhà ở mới, công trình, vật liệu kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành Phố.

Theo Sở Xây dựng Thành Phố, từ năm 2012, việc tính lệ phí trước bạ căn cứ Biểu giá chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND Thành Phố.

Tuy nhiên, từ năm 2012 đến nay, giá xây dựng nhà và các công trình đã có nhiều thay đổi do trượt giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng; do tăng lương tối thiểu theo quy định của Chính Phủ; do các định mức xây dựng có nhiều chỉnh sửa bổ sung; loại hình các công trình trong thời gian qua cũng ngày càng phong phú… chỉ số giá công trình xây dựng năm 2018 so với năm 2012 tăng lên từ 15 – 20% tùy loại hình công trình.

Vì vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật và diễn biến thực tế của thị trường, việc ban hành bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành Phố là thực sự cấp thiết.

Theo đó, bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố sẽ không tính toán giá trị nhà và các công trình đã được Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình hàng năm.

Đối với những công trình không có trong bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc mới sẽ được vận dụng theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình được Bộ Xây dựng công bố.

Ngoài ra, một số loại hình công trình như công trình giáo dục (trường đại học, học viện, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ), công trình y tế, khách sạn đã được Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình hàng năm nhưng vẫn được tính toán trong bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới của Thành Phố.

Lý do được sở này đưa ra là các công trình giáo dục, công trình y tế, khách sạn… khi công bố Bộ Cây dựng tính trên đơn vị công suất (đồng/học sinh), (đồng/giường), (1 – 5 sao/khách sạn) nên sẽ khó áp dụng trong thực tế. Còn nếu áp dụng theo cách mới của Thành Phố sẽ tính toán theo đơn vị diện tích (đồng/m2) dễ áp dụng trong thực tế, nhất là những công trình đã xây dựng, sử dụng nhiều năm.

Đặc biệt, đối với các công trình đã được xây dựng và sử dụng nhiều năm như nhà trên kênh rạch, nhà tạm cấp IV thì bảng giá công trình sẽ được tính theo Suất vốn đầu tư năm 2012 nhân với chỉ số giá công trình xây dựng năm 2017.

Nguồn: baodautu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Quảng cáo