Thanh Hóa có thêm 99 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

Năm 2021, ngành nông nghiệp Thanh Hóa cùng chính quyền các địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nên số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh không ngừng tăng lên.

Theo đó, để thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp, thời gian qua tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương, của tỉnh.

Đặc biệt, tỉnh đã ưu tiên thu hút đầu tư của doanh nghiệp phát triển chuỗi giá trị đồng bộ đối với sản phẩm có lợi thế của địa phương, gắn với vùng nguyên liệu. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính theo hướng chủ động phục vụ doanh nghiệp.

Thông qua thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu hút doanh nghiệp, năm 2021 toàn tỉnh đã phát triển thêm 99 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nâng số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 989 doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trong năm 2021 tỉnh đã thu hút được 12 dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao với tổng mức đầu tư 14.102,7 tỷ đồng.

Được biết, UBND tỉnh đang xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư 9 dự án chăn nuôi, trong đó có 5 dự án của Tập đoàn Xuân Thiện gắn với các nhà máy giết mổ và chế biến thịt lợn tại các huyện: Ngọc Lặc, Lang Chánh và Cẩm Thủy, với số vốn dự kiến 12.500 tỷ đồng.

Nguồn: baothanhhoa.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.