Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thành

Ngày 14/9/2021 UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 3603/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa

Theo đó, dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thành có diện tích hơn 2,4 ha và sẽ được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư nhằm hiện thực hóa quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa đã được UBND thành phố Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 02/5/2018, tạo quỹ đất để phát triển nhà ở cho người dân, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa thành phố Thanh Hóa; đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thành

Quyết định số 3603/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 539,524 tỷ đồng với quy mô dân số khoảng 1300 người. Quy mô xây dựng 263 căn nhà ở liền kề, được xây dựng chi tiết theo tỷ lệ 1/500 do UBND thành phố Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 02/5/2018. Dự án dự kiến khởi công xây dựng vào Quý I/2023 và hoàn thành vào Quý IV/2024.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã nêu rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trọng việc triển khai thực hiện dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thành.

Cụ thể: Giao UBND thành phố Thanh Hóa lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chỉ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất sau khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật; đồng thời, thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật và các nội dung của dự án đã được chấp thuận nêu trên.

Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thành
Ảnh minh họa

Trong khi phương án sử dụng đất của các lô đất không thuộc phạm vi dự án nêu trên theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa đã được UBND thành phố Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 chưa được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa quản lý chặt chẽ và giữ nguyên hiện trạng đất đai. Việc đề xuất phương án sử dụng lỗ đất nêu trên phải được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định.

Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án trên theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa: Thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất của dự án; chỉ được triển khai thi công xây dựng sau khi hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Triển khai thi công xây dựng, hoàn thành đưa dự án vào hoạt động đúng với các nội dung dự án đã được chấp thuận nêu trên.

Thực hiện khai thác, kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về đất đai, các quy định có liên quan khác và Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư này.

Nguồn: thuonghieusanpham.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Quảng cáo