Quy hoạch Khu dân cư phía Bắc khu nhà ở xã hội Nhơn Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng vừa quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Bắc khu nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.

Mục tiêu nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Nhơn Bình đã được phê duyệt; quy hoạch xây dựng khu dân cư góp phần chỉnh trang đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất, kết nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu vực. Làm sơ sở để quản lý xây dựng theo quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư theo quy hoạch.

Theo đó, đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Bắc khu nhà ở xã hội Nhơn Bình, thuộc phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, có giới cận: Phía Bắc giáp Vùng thoát lũ; Phía Nam giáp Nhà ở xã hội Nhơn Bình; Phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng; Phía Tây giáp hành lang thoát nước khu vực. Trên tổng diện tích 101.335,11 m2; với quy mô dân số dự kiến khoảng 1.728 người.

Quyết định này làm căn cứ để quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch được duyệt, đưa mốc giới quy hoạch ra thực địa, gửi hồ sơ quy hoạch cho Sở Xây dựng, UBND thành phố Quy Nhơn và các ngành có liên quan để lưu trữ, quản lý quy hoạch theo quy định và tổ chức triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

UBND thành phố Quy Nhơn cập nhật nội dung quy hoạch chi tiết này vào đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Nhơn Bình đang triển khai; tổ chức thực hiện đầu tư hệ thống tiêu thoát nước chung kết hợp chỉnh trang đô thị cho các khu vực dân cư hiện trạng để đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật theo định hướng quy hoạch.

Giao các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, UBND thành phố Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình, chịu trách nhiệm cập nhật quy hoạch để quản lý và thực hiện các nội dung, thủ tục có liên quan theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Nguồn binhdinh.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Quảng cáo