Quảng Ngãi phát triển vật liệu xây dựng không nung

Tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 và lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công, lò gạch thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch. 

Kết quả hình ảnh cho vật liệu không nung

Đến năm 2020 có khoảng 30% sử dụng loại vật liệu xây không nung

Mục tiêu của Chương trình là phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung để thay thế gạch đất sét nung, tiết kiệm đất nông nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường, giảm chi phí xử lý phế thải của các ngành công nghiệp, tiết kiệm nhiên liệu than, đem lại hiệu quả kinh tế chung cho toàn xã hội.

Theo kế hoạch, đến năm 2020, có khoảng 30% sử dụng loại vật liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung; sử dụng phế thải công nghiệp (tro xỉ nhiệt điện, xỉ lò cao…) để sản xuất vật liệu xây không nung; tiến tới chấm dứt hoạt động hoàn toàn các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí).

Đến ngày 31/12/2013, chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến trong khu vực thành phố, thị trấn, thị tứ, khu vực gần khu dân cư, gần khu vực canh tác trồng lúa và hoa màu, phạm vi bảo vệ đê điều, thủy lợi, di tích văn hóa hoặc gây ảnh hưởng đến thoát lũ ở bãi sông tại các huyện đồng bằng: Bình Sơn, Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và Đức Phổ.

Cũng theo kế hoạch, đến ngày 31/12/2014, chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến tại các xã miền núi thuộc các huyện đồng bằng: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và Đức Phổ.

Các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức và Đức Phổ đã có đầu tư xây dựng lò đứng liên tục thì nay không cho phép đầu tư mới và kể từ ngày 31/13/2017 chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lò đứng liên tục.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi cũng quy định cụ thể đối với lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí) và lò vòng, lò vòng cải tiến (lò Hofmam) không sử dụng nguyên liệu hóa thạch mà sử dụng phế liệu ngành Nông nghiệp (trấu, mùn cưa).

Nguồn: baoxaydung.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Quảng cáo