Pinaco đầu tư sản xuất sườn cực bình ắc quy

Công ty cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (Pinaco) vừa phê duyệt chủ trương đầu tư máy móc thiết bị sản xuất sườn cực bình ắc quy ô tô cho Xí nghiệp Ắc quy Đồng Nai và Xí nghiệp Ắc quy Đồng Nai 2.
Pinaco đầu tư sản xuất sườn cực bình ắc quy

Cùng với đó, Pin Ắc quy miền Nam cũng chấp thuận chủ trương điều chỉnh về quy mô đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp An Phước

Theo ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng quý I/2021, tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng của doanh nghiệp là 3,3 tỷ đồng, đạt 16% kế hoạch năm; trong đó, xây lắp khoảng 1,6 tỷ đồng, thiết bị khoảng 1,7 tỷ đồng.

Trước đó, Pin Ắc quy miền Nam đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2021 với doanh thu đạt 1.022 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 55 tỷ đồng; thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Doanh nghiệp này phấn đấu trong quý II/2021 đạt doanh thu 985 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 49 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp sẽ tập trung đẩy mạnh quản trị trên tất cả các lĩnh vực, các khâu từ quản lý hàng tồn kho, quản trị mua hàng, sản xuất, bán hàng, tài chính, đầu tư xây dựng./.

Nguồn : https://baomoi.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Quảng cáo