Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp Phú Thuận

Phó thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 649/QĐ-TTg (ngày 27-5-2022) về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Được biết, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 4-10-2017.

Cụ thể, dự án có quy mô đầu tư khoảng 231,78ha. Tổng mức đầu tư dự án theo quyết định số 649 là 3.582 tỷ đồng (tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg là 2.126 tỷ đồng), trong đó ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre hơn 3.443 tỷ đồng và các nhà đầu tư khác 138,71 tỷ đồng (đầu tư các hạng mục thông tin liên lạc, cấp nước, trạm hạ áp cung cấp điện).

Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre.

Nguồn: baodongkhoi.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Quảng cáo