Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy chế biến thủy sản NGHISON FOODS GROUP

Ngày 07/10/2020, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2484/QĐ-UBND về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án nhà máy chế biến thủy sản NGHISON FOODS GROUP thuộc Công ty TNHH Hải Triều tại Lô 2/6A và Lô 2/3, Khu Công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 1, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với công suất của dự án 12.000 tấn sản phẩm/năm.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư dự án phải thực hiện đúng các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án kèm theo Quyết định và các nội dung nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định. Trong đó, bắt buộc Dự án phải sử dụng công nghệ tiên tiến, bán tự động từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến khâu thành phẩm để phục vụ chế biến các mặt hàng thủy sản từ nguồn nguyên liệu đã qua sơ chế. Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Tuyệt đối không sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất và các vật liệu khác đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình triển khai dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng, phải dừng ngay các hoạt động của dự án gây ra sự cố; tổ chức ứng cứu, khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp tỉnh và các cơ quan liên quan nơi thực hiện dự án để chỉ đạo và phối hợp xử lý,…

Ngoài ra Chủ dự án phải có trách nhiệm tổ chức thực hiện quan trắc và giám sát môi trường định kỳ, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, quản lý kết quả giám sát, hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường và lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh, kiểm tra theo quy định.

Trước đó, Công ty TNHH Hải Triều được Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Thuận cấp GCNĐT số 3135486613 thay đổi lần thứ 05 ngày 19/8/2020, tại Lô 2/6A và Lô 2/3, Khu Công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 1, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Với sự quyết tâm của chủ dự án và hỗ trợ của các ngành, hy vọng dự án sẽ sớm đi vào hoạt động theo tiến độ chứng nhận đầu tư./.

Nguồn bqlkcn.binhthuan.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Quảng cáo