Ninh Thuận thu hồi gần 600 ha đất, triển khai loạt dự án mới ở TP Phan Rang – Tháp Chàm

Tỉnh Ninh Thuận dự kiến thu hồi hơn 583 ha đất, trong đó 551 ha là đất nông nghiệp và 32 ha là đất phi nông nghiệp tại TP Phan Rang – Tháp Chàm.

TP Phan Rang – Tháp Chàm sẽ có 47 dự án mới, có dự án trên 90 ha. 

UBND tỉnh Ninh Thuận mới đây đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của TP Phan Rang – Tháp Chàm năm 2021. Theo đó, tỉnh dự kiến thu hồi hơn 583 ha đất, trong đó 551 ha là đất nông nghiệp và 32 ha là đất phi nông nghiệp.

Hơn 627 ha đất nông nghiệp sẽ được chuyển sang phi nông nghiệp. 4,3 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sẽ được chuyển sang đất ở. Khoảng 9,5 ha đất chưa sử dụng dự kiến đưa vào sử dụng trong năm nay và được xếp vào loại hình đất phi nông nghiệp.

Tinh Ninh Thuận cũng dự kiến sẽ triển khai 47 dự án trên địa bàn TP Phan Rang – Tháp Chàm, trong đó một số dự án lớn  như dự án Khu đô thị mới Tây Bắc TP Phan Rang – Tháp Chàm (91 ha); Khu đô thị mới Bắc Trần Phú 2 (21 ha); Khu đô thị biển Bình Sơn – Ninh Chữ (K2, 54 ha); Khu đô thị mới Bắc sông Dinh gần (18 ha); Khu đô thị Đông Hải (11,5 ha)…

TP Phan Rang – Tháp Chàm có tổng diện tích tự nhiên hơn 7.918 ha, trong đó nhiều nhất là đất phi nông nghiệp với hơn 5.315 ha, xếp thứ hai là đất nông nghiệp với 2.553 ha, còn lại khoảng 50 ha là đất chưa sử dụng.

Nguồn: người đồng hành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Quảng cáo