Lào Cai phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án

Tại kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI đã ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án: San gạt mặt bằng và hạ tầng kĩ thuật khu đô thị Tân Lập, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai; Dự án san gạt mặt bằng và hạ tầng kĩ thuật Tiểu khu đô thị số 6, 7 thành phố Lào Cai; Dự án xây dựng bãi đỗ xe xuất khẩu KB2; Dự án hạ tầng kỹ thuật Tiểu khu đô thị số 15 thành phố Lào Cai. Nghị quyết cũng phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của 18 dự án.

Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án có trách nhiệm hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo điều chỉnh của các dự án trình Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai quyết định phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Nguồn: laocaitv.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Quảng cáo