Kiên Giang Chủ trương đầu tư Dự án Nhà ở thu nhập thấp đường Nguyễn Cư Trinh

Ngày 29/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2289/QĐ-UBND, quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án Nhà ở thu nhập thấp đường Nguyễn Cư Trinh của nhà đầu tư Công ty cổ phần Phát triển nhà Kiên Giang. thực hiện tại Đường Nguyễn Cư Trinh, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Dự án Nhà ở thu nhập thấp đường Nguyễn Cư Trinh với mục tiêu đầu tư xây dựng khu dân cư, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho Nhân dân và cán bộ, công nhân viên có thu nhập thấp, góp phần cùng Nhà nước thực hiện mục tiêu an sinh xã hội.

Tổng diện tích đất sử dụng của dự án 15.391,40 m2. Tổng vốn đầu tư của dự án 48 tỷ đồng (Bốn mươi tám tỷ đồng); trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 10 tỷ (Mười tỷ đồng) chiếm tỷ lệ 20,8% tổng vốn đầu tư. Thời hạn hoạt động của Dự án 50 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đâu tư.Tiến độ thực hiện của dự án sẽ bàn giao khách hàng đưa vào sử dụng Q4/2023.

Trong quá trình thực hiện triển khai thực hiện dự án, nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ mội trường, phòng chống cháy nổ, lao động và quy định của pháp luật có liên quan.

Nhà đầu tư, được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, hưởng ưu đãi về thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khấu theo quy định của pháp luật và các văn bản pháp lý có liên quan. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất đối với diện tích đất thực hiện dự án, được xem xét áp dụng các chính sách ưu đãi về đất đai theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản pháp lý có liên quan.

Được xem xét, áp dụng các hình thức hỗ trợ tín dụng đầu tư theo quy định của pháp luật về hỗ trợ tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Được xem xét hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật (nếu có); trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, Nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ, lao động và quy định của pháp luật có liên quan./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Quảng cáo