Hơn 480 tỷ đồng đầu tư Trạm biến áp 220 kV Yên Hưng

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 15 gói thầu thuộc Dự án Trạm biến áp 220 kV Yên Hưng và đấu nối (điều chỉnh từ gói 5 – 20) với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 482,686 tỷ đồng.

Theo đó, trong tháng 4/2020 sẽ đấu thầu 12 gói thầu thuộc Dự án gồm: Gói thầu số 5 – Cung cấp và vận chuyển MBA (giá gói thầu 41,2 tỷ đồng); Gói thầu số 6 – Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị phần nhất thứ trạm (giá gói thầu 44,1 tỷ đồng); Gói thầu số 7 – Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị phần nhị thứ và thông tin (giá gói thầu 40,3 tỷ đồng); Gói thầu số 8 – Cung cấp và vận chuyển dây dẫn, dây chống sét (giá gói thầu 21,3 tỷ đồng); Gói thầu số 9 – Cung cấp và vận chuyển cách điện, phụ kiện; cáp quang, phụ kiện (giá gói thầu 12 tỷ đồng); Gói thầu số 10 – Cung cấp và vận chuyển cột thép (giá gói thầu 53 tỷ đồng)…

Theo Báo Đấu thầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Quảng cáo