Hapaco dự kiến đầu tư dự án điện gió 4.000 tỷ đồng

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco vừa thông qua một số nội dung trong công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, dự kiến diễn ra vào ngày 14/3

Tại đây, đại hội sẽ trình cổ đông thông qua đầu tư loạt dự án; trong đó, đáng chú ý là dự án điện gió tới 4.000 tỷ đồng tại Gia Lai.

Ngoài ra, Hapaco sẽ thảo luận về nội dung đầu tư dự án trung tâm chăm sóc người cao tuổi rộng 23 ha tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng; chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các mảnh đất thuộc tập đoàn tại thành phố Hải Phòng sang đất ở phù hợp với quy hoạch theo chủ trương của Chính phủ.

Đặc biệt, Hapaco dự kiến nghiên cứu các hướng đi mới là làm nhà ở xã hội, xuất khẩu lao động sang Đài Loan (Trung Quốc)…

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cũng sẽ bầu lại hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. Danh sách tham dự đại hội này sẽ chốt vào ngày 18/2

Về kết quả hoạt động kinh doanh, năm 2020, Hapaco ghi nhận doanh thu đạt 335 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế đạt 34,3 tỷ đồng, tăng 69%.

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của Hapaco hơn 808 tỷ đồng; trong đó, vốn chủ sở hữu 717 tỷ đồng, chiếm 88% tổng tài sản và nợ phải trả ngắn hạn 90,6 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản..

Trước đó, Hapaco đã thông qua nghị quyết mua thêm hơn 9,65 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green, với giá mua 14.600 đồng/cổ phiếu.

Hiện tổng số cổ phần của Hapaco tại Bệnh viện Quốc tế Green là 27.352.100 cổ phần, chiếm 52% vốn điều lệ của Bệnh viện Quốc tế Green.

Nguồn vietnamfinance.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Quảng cáo