Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng chủ trì cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu UBND TP Hải Dương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho nhà đầu tư trước ngày 31/12/2022 để thực hiện dự án khu đô thị mới Tuệ Tĩnh. Riêng đối với trạm gác đường sắt Hà Nội-Hải Phòng, thành phố phải có phương án chọn đất thay thế, ít nhất xây dựng 3 phương án xong trước ngày 20/2. Nhà đầu tư tích cực phối hợp với các sở, ngành và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đẩy nhanh việc thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng với trạm gác trên. Nhà đầu tư hoàn thành thi công, nghiệm thu, bàn giao hạ tầng kỹ thuật dự án trong tháng 2/2023.

Dự án khu đô thị mới Tuệ Tĩnh (TP Hải Dương) tạo nguồn để hoàn vốn dự án đầu tư xây dựng đường Tuệ Tĩnh kéo dài theo hình thức hợp đồng BT được UBND tỉnh phê duyệt năm 2008. Công ty CP Đầu tư Thành Đô là nhà đầu tư được giao thực hiện, thời gian hoàn thành trong tháng 12/2018. Trong quá trình triển khai thực hiện, do gặp khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nên việc bàn giao đất cho nhà đầu tư chậm và phải chia thành nhiều đợt.

Về việc điều chỉnh 9 dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới ở TP Hải Dương, TP Chí Linh và các huyện Nam Sách, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường rà soát tính hợp pháp của các dự án. Quan tâm đến năng lực tài chính và kinh nghiệm của nhà đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tính pháp lý của các dự án xin gia hạn. Thống nhất chấp thuận bổ sung gia hạn thời gian của các dự án. Với dự án có diện tích lớn hơn hoặc bằng 20 ha, thời gian hoạt động là 20 năm; dự án lớn hơn hoặc bằng 15 ha, thời gian hoạt động là 15 năm; dự án từ 5 ha đến dưới 15 ha, thời gian hoạt động là 10 năm; với dự án nhỏ hơn 5 ha, thời gian hoạt động là 5 năm. Thời gian hoạt động của dự án được tính từ khi quyết định chấp thuận đầu tư dự án. Căn cứ vào điều kiện trên, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng rà soát quy mô, diện tích của từng dự án cụ thể.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng cơ bản nhất trí với phương án quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư thương mại Đông Giao, xã Lương Điền (Cẩm Giàng). Giao UBND huyện Cẩm Giàng tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp để hoàn thiện đồ án tương thích với quy hoạch vùng huyện đã được phê duyệt. Do dự án nằm cạnh nhiều cụm công nghiệp nên cần ưu tiên quan tâm tỷ lệ nhà ở cho người thu nhập thấp. Chủ đầu tư cần tôn trọng giá trị đối với làng nghề cổ Đông Giao, tham gia hỗ trợ công trình cộng đồng ở khu dân cư cũ để tạo tính hoà hợp, ổn định, lâu dài cho khu mới. Sau khi hoàn thiện đồ án, huyện có trách nhiệm lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị liên quan và cộng đồng nhân dân. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với UBND huyện tham mưu cho Ban Cán sự đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1:500 điểm dân cư mới trung tâm xã Kim Đính (Kim Thành), đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với phương án quy hoạch. UBND huyện Kim Thành tiếp thu ý kiến của các sở, ban, ngành góp ý. Huyện cần có tính toán cụ thể cho hệ thống thoát nước, cốt san nền phù hợp với địa hình thực tế. Nghiên cứu điều chỉnh một số tuyến đường trong dự án từ 7,5 m lên từ 9-10,5 m. Dự án phải dành quỹ đất cho trường học hoặc có trách nhiệm trong hỗ trợ xây dựng và có phương án di dời khu nghĩa trang trong quy hoạch. Rà soát lại tỷ lệ nhà, cây xanh, bãi đỗ xe hợp lý…/.

Nguồn: dangcongsan.vn