Hải Dương: chấp thuận dự án đầu tư Dự án Cơ sở chế biến, kinh doanh hàng nông sản

Ngày 30/11/2020, UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở chế biến, kinh doanh hàng nông sản của Công ty cổ phần chế biến nông sản xuất khẩu Đại Lợi tại Thôn Thượng Dương, xã Nam Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Mục tiêu của dự án đầu tư cơ sở sơ chế, chế biến và kinh doanh hàng nông sản nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Quy mô dự án đối với sơ chế đậu bắp 100 tấn/năm; với sơ chế rau, bắp cải, củ các loại 300 tấn/năm; với sơ chế hành, tỏi, mủa 220 tấn/năm. Diện tích đất sử dụng của dự án đầu tư 27.983,0 m2, với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án. Tổng vốn đầu tư dự án 50.600.000.000 VND (Năm mươi tỷ, sáu trăm triệu đồng), trong đó vốn tự có của Nhà đầu tư để thực hiện dự án 10.600.000.000 VND. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư sẽ xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 36 tháng, kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư Công ty cổ phần chế biến nông sản xuất khẩu Đại Lợi, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0800923455; đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 8 năm 2011, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2020; do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp; địa chỉ trụ sở chính: Thôn Thụy Trà, xã Nam Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *