Giao thành phố Sầm Sơn lập quy hoạch khu đô thị sinh thái Châu Lộc

UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao UBND thành phố Sầm Sơn lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị sinh thái Châu Lộc tại phường Quảng Châu.

Giao thành phố Sầm Sơn lập quy hoạch khu đô thị sinh thái Châu Lộc

Thanh Hóa giao thành phố Sầm Sơn lập quy hoạch khu đô thị sinh thái Châu Lộc. (Ảnh minh họa)

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, mới đây, UBND thành phố Sầm Sơn đã có công văn đề nghị chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị sinh thái Châu Lộc tại phường Quảng Châu.

Trên cơ sở ý kiến của Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Sầm Sơn rà soát tình hình phát triển đô thị và nhu cầu về nhà ở trên địa bàn thành phố căn cứ quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt để tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu đô thị sinh thái trên.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc lập quy hoạch phải đảm bảo các quy định về quy hoạch đô thị, đất đai, bảo vệ đê điều, phòng chống thiên tai và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Vừa qua, cũng tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn (một phần khu 1.3) của Tập đoàn Sun Group.

Theo đó, dự án của Tập đoàn Sun Group được điều chỉnh nhiều hạng mục đất, đồng thời quy mô dân số đã tăng từ 1.530 người lên khoảng 3.200 người.

Nguồn: vietnamfinance.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Quảng cáo