Sắp xây dựng Dự án Nhà máy thức ăn thủy sản C.P Cà Mau

Thông qua báo cáo đánh giá môi trường của dự án Nhà máy thức ăn thủy sản C.P Cà Mau do Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam làm chủ dự án. Do chủ đầu tư là Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam làm chủ dự án.

Địa điểm thực hiện dự án: Lô B5 thuộc Khu công nghiệp Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Công suất thiết kế 124.800 tấn/năm, diện tích mặt đất: 17,71 ha, tổng vốn đầu tư 1.725.000.000.000 tương đương 75.000.000 đô la Mỹ.

Chủ trì cuộc họp, ông Trịnh Văn Lên – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Chủ tịch Hội đồng cùng với các thành viên là đại diện các đơn vị có liên quan gồm: Phòng bảo vệ môi trường và Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện U Minh và Ban Quản lý Khu kinh tế.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thống nhất thông qua báo cáo. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư dự án phải chỉnh sửa hoàn thiện, bổ sung các ý kiến góp ý và thực hiện tham vấn cộng đồng, cụ thể là các doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu công nghiệp Khánh An. Bên cạnh đó, nhanh chóng hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường gửi về Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính Cà Mau để xem xét và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt.

Nguồn: banglkkt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.