Đề nghị đầu tư dự án Khu tái chế, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn Lâm Hà

Ngày 03/09/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng có báo cáo thẩm định Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu tái chế, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn Lâm Hà của Công ty TNHH Bắc Việt Lâm Đồng.

Mục tiêu dự án: Xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Lâm Hà và phụ cận (nếu có); Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, tái chế phế liệu, sản xuất gạch Block, mùn hữu cơ theo công nghệ đốt tiêu hủy và tái chế thu nhiệt phát điện (cung cấp nội bộ dự án), hạn chế chôn lấp (tro xỉ chôn lấp khoảng 6-8%).

Quy mô diện tích đất sử dụng: 20.000 m2, Công suất cả 02 giai đoạn: 190 tấn rác/ngày đêm, trong đó: Công suất giai đoạn 1: 50 tấn rác/ngày đêm; Công suất 1giai đoạn 2: 140 tấn rác/ngày đêm; Công nghệ xử lý: Đốt tiêu hủy và tái chế thu nhiệt phát điện (nội bộ dự án).

Địa điểm thực hiện dự án: Tờ bản đồ số 50, khu phố Xoan, thị trấn Đinh Văn, thôn 4, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Dự án có tổng mức vốn đầu tư: 102.723.000.000 đồng, trong đó: Vốn đầu tư giai đoạn 1 xử lý 50 tấn rác/ngày đêm: 45.487.000.000 đồng; Vốn đầu tư giai đoạn 2 xử lý 140 tấn rác/ngày đêm: 57.236.000.000 đồng. Vốn tự có của doanh nghiệp: 23.627.000.000 đồng (chiếm 23%).

* Giai đoạn 1: Từ quý III/2020 đến quý III/2021, cụ thể:

Từ quý III/2020 đến hết quý IV/2020: Lập thủ tục xin chủ trương đầu tư, ký quỹ thực hiện dự án, thủ tục đất đai, môi trường, xin phép xây dựng, giải phóng mặt bằng;

Từ quý I/2021 đến quý III/2021: Thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, lắp đặt máy móc thiết bị giai đoạn 1 của dự án, bao gồm dây chuyền tiếp nhận, phân loại; dây chuyền lò đốt chất thải rắn, dây chuyền tái chế nilon; chôn lấp chất thải rắn;

Cuối quý III/2021: Hoàn thành giai đoạn 1, chạy thử đưa dự án vào hoạt động kinh doanh.

* Giai đoạn 2: Từ quý IV/2021 đến quý II/2022, cụ thể:

Từ quý IV/2021 đến quý I/2022: Thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, lắp đặt máy móc thiết bị giai đoạn 2 của dự án, bao gồm dây chuyền tái chế chất thải rắn, dây chuyền sản xuất mùn hữu cơ (tái chế chất hữu cơ), dây chuyền đóng gạch Block, xử lý chất thải xây dựng; chôn lấp chất thải rắn;

 Cuối quý II/2022: Hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ dự án và đưa dự án vào hoạt động kinh doanh ổn định

Công ty TNHH Bắc Việt Lâm Đồng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400517634 đăng ký lần đầu ngày 16/6/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp. Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Hải Cao, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Theo Sở KH và ĐT tỉnh Lâm Đồng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *