Chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất bao bì carton

Ngày 17/11/2020, UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất bao bì carton của Công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà (điều chỉnh lần thứ nhất).

Dự án Nhà máy sản xuất bao bì carton đầu tư với mục tiêu sản xuất bao bì carton, quy mô đầu tư dự án 20.000 tấn/năm. Diện tích đất sử dụng của dự án đầu tư khoảng 65.000m2; Với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Tổng vốn đầu tư dự án 135.000.000.000 VND (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng); trong đó vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư 30.000.000.000 VND. Thời hạn hoạt động của dự án 30 năm, kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2019. Tiến độ thực hiện dự án sẽ xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt
động trong 36 tháng, kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Nhà đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và pháp luật có liên quan trong
quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư; chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; có trách nhiệm tự bỏ kinh phí để xây dựng hoàn trả mương tưới tiêu phục vụ canh tác của khu vực và đường vào dự án; nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định.

Nhà đầu tư Công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0800010279, đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 01 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 02 tháng 01 năm 2014; do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp. Địa chỉ trụ sở chính tại Số 02, đường Lê Thanh Nghị, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.