Chính thức phê duyệt An Phát làm chủ đầu tư Khu công nghiệp Việt Hòa – Kenmark

Dự án xây dựng Khu công nghiệp Việt Hòa – Kenmark có vốn đầu tư 2.034 tỷ đồng do Công ty TNHH Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát làm chủ đầu tư.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 249/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và nhà xưởng trong khu công nghiệp Việt Hòa – Kenmark, tỉnh Hải Dương.

Cụ thể, nhà đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát. Dự án có vốn đầu tư 2.034 tỷ đồng, trong đó, vốn góp là 910 tỷ đồng, vốn vay là 1.124 tỷ đồng. Được biết, đây là công ty con của An Phát Holding.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo Công ty TNHH Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành liên quan trong quá trình thực hiện dự án; chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương xem xét việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho dự án theo quy định của pháp luật, đảm bảo phù hợp với quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan liên quan của Tỉnh giám sát thực hiện dự án theo các nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có việc góp vốn chủ sở hữu và huy động các nguồn vốn để thực hiện dự án; thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư của dự án.

Nguồn: baodautu.vn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *