Chấp thuận chủ trương dự án Nhà máy thực phẩm Phúc Thịnh tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Phúc Thịnh đầu tư dự án Nhà máy thực phẩm Phúc Thịnh tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 6.626,3m2 với tổng vốn đầu tư hơn 29 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện của dự án là đến năm 2035, kể từ ngày được Quyểt định chủ trương đầu tư.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gia vị chất lượng cao, sản phẩm chủ yếu là tiêu sạch vi sinh đóng chai dạng hạt và dạng bột được xay nghiền. Tiến độ thực hiện dự án, dự kiến hoàn thành trong 06 tháng kể từ Quý III/2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Phúc Thịnh (Nhà đầu tư) chỉ được triển khai thực hiện dự án sau khi đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư; thực hiện các hạng mục đầu tư của dự án đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo vệ môi trường, và các quy định pháp luật khác có liên quan; thực hiện thỏa thuận nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự án theo quy định của Luật Đất đai. Hoạt động xây dựng chỉ được thực hiện trên cơ sở Giấy phép xây dựng và phù hợp với quy hoạch xây dựng và các quy hoạch có liên quan được phê duyệt. Dự án chỉ được phép đi vào hoạt động khi đã tuân thủ việc xây dựng đúng địa điểm và vị trí đã được xác định, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải, xử lý chất thải phát sinh.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Nhà đầu tư có trách nhiệm bố trí đủ vốn để thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết; ký quỹ đảm bảo khả năng thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư; cần đảm bảo kiểm soát và xử lý triệt để chất thải đạt quy chuẩn quốc gia về môi trường theo quy định để có các giải pháp thực hiện phù hợp, tránh ảnh hưởng môi trường xung quanh vùng dự án.

Dự án sẽ chấm dứt hoạt động theo quy định nếu Nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết và các quy định của pháp luật; trừ trường hợp được cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư chấp thuận tạm ngừng hoặc giãn tiến độ đầu tư theo quy định.

theo cổng thông tin điện tử Bà Rịa Vũng Tàu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.