Bổ sung KCN Đông Phú vào Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020

Về việc góp ý Đề án bổ sung Khu công nghiệp (KCN) Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vào Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020, vừa qua Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2290/BXD-QHKT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang cần làm rõ về vị trí, quy mô KCN Đông Phú trên bản đồ, đảm bảo phù hợp với nội dung định hướng tại đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 của UBND tỉnh.

Để đảm bảo tính khả thi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang cần bổ sung một số nội dung sau: Bổ sung việc phân tích, làm rõ thực trạng đầu tư xây dựng tại các KCN đã được hình thành trên địa bàn tỉnh; hiệu quả đóng góp vào ngân sách nhà nước qua quá trình khai thác, vận hành; mức độ thu hút, tạo công ăn việc làm cho người lao động trong tỉnh. Phân tích làm rõ hơn các điều kiện thuận lợi về tự nhiên, xã hội; những yêu cầu phát triển mới đối với tỉnh Hậu Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đòi hỏi cần phải mở rộng hoạt động sản xuất công nghiệp. Làm rõ tính khả thi, khả năng huy động nguồn lực để có thể triển khai thực hiện đầu tư KCN Đông Phú đạt mức độ hoàn chỉnh, đồng bộ khi thời hạn quy hoạch (đến năm 2020) chỉ còn hơn 02 năm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần yêu cầu UBND tỉnh Hậu Giang bổ sung hoàn thiện các nội dung nêu trên trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh Hậu Giang cần chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch xây dựng, thực hiện trình tự đầu tư xây dựng KCN Đông Phú tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Nguồn: Báo Xây Dựng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *