Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi BAF tại Bình Định cho Công ty CP Nông nghiệp BAF Bình Định và dự án Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Bigrfeed Bình Định cho Công ty TNHH Bigrfeed Bình Định.
Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của Japfa Bình Định tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa.Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của Japfa Bình Định tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

Cả 2 dự án nói trên đều được xây dựng tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Dự án Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi BAF được xây dựng trên diện tích 35.000m2, với tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng. Mục tiêu dự án là sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm với quy mô 200.000 tấn sản phẩm/năm. Tiến độ đăng ký đến quý IV/2023 đưa dự án đi vào hoạt động chính thức.

Dự án Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Bigrfeed Bình Định được xây dựng trên diện tích 25.629m2, với tổng vốn đầu tư 182 tỷ đồng. Theo nhà đầu tư, từ tháng 1/2022 – 6/2022, công ty tiến hành xây dựng các hạng mục công trình nhà xưởng, nhà làm việc, nhà ăn và một số công trình phụ trợ; từ tháng 7/2022 – 10/2022, công ty tổ chức mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị và đưa dự án đi vào hoạt động. Dự kiến, nhà máy đi vào hoạt động sẽ sản xuất được 150.000 tấn sản phẩm/năm.

Được biết, từ đầu năm đến nay, tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đã cấp mới 6 dự án, với vốn đầu tư đăng ký 940 tỷ đồng.

Nguồn: Báo Pháp Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.