Bắc Ninh: Công bố dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước mặt gần 450 tỷ

Sở Xây dựng Bắc Ninh vừa công bố dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh có công suất 45.000m3/ngđ và tổng mức đầu tư gần 450 tỷ đồng.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa công bố Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh với công suất 45.000m3/ngđ và tuyến ống truyền tải nhằm cung cấp, bổ sung nguồn nước sạch sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân và khách hàng trong khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, huyện Quế Võ, một phần huyện Tiên Du và vùng lân cận; đảm bảo an ninh nguồn nước, cấp nước an toàn, liên tục cho nhân dân; đảm bảo đời sống an sinh xã hội; là nguồn dự phòng công suất cấp nước trong trường hợp có nhu cầu phát sinh tăng đột biến trong vùng.

Bắc Ninh Công bố dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước mặt gần 450 tỷ

Tổng chi phí thực hiện dự án hơn 434.727.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi bốn tỷ, bảy trăm hai mươi bảy triệu đồng chẵn).(Vốn đầu tư nêu trên: Chưa bao gồm giá trị phải nộp ngân sách nhà nước tối thiểu là 66,776 tỷ đồng chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng.)

Thời hạn thực hiện dự án do nhà đầu tư đề xuất cụ thể trên phương án sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư và không quá 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Quyết định giao đất, cho thuê đất.

Tiến độ góp vốn và tiến độ dự kiến huy động nguồn vốn: 2021-2023; Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành: Các thủ tục đầu tư xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng: Hoàn thành trong năm 2021; Triển khai đầu tư xây dựng dự án: Hoàn thành trong năm 2023.

Địa điểm thực hiện dự án tại Khu xử lý sản xuất tại xã Bồng Lai, huyện Quế Võ; Khu đất xây dựng Hồ sơ lắng tại xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ; tuyến ống truyền tải thuộc địa bàn huyện Quế Võ, huyện Tiên Du và thành phố Bắc Ninh.

Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: đến 09 giờ 00’ ngày 02/8/2021.

Theo Thương Trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.