Hải Dương chấp thuận chủ trương đầu tư Cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng

Ngày 17/08/2020, UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận chủ trương đầu tư Cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, bến bãi, sản xuất bê tông xi măng, bê tông nhựa Asphalt, sản xuất gạch không nung và dịch vụ thương mại tổng hợp của Công ty TNHH MTV Đỗ Hữu Vang.

Dự án xây dựng với diện tích  31.048m2, vốn đầu tư 41.930.000.000 VNĐ (Bốn mươi một tỷ, chín trăm ba mươi triệu đồng), thời hạn thực hiện dự án đến ngày 07/02/2048.

Mục tiêu của dự án: Kinh doanh vật liệu xây dựng, bến bãi, sản xuất bê tông xi măng, bê tông nhựa Asphalt, sản xuất gạch không nung và dịch vụ thƣơng mại tổng hợp.  Dự án kinh doanh vật liệu xây dựng (cát, đá…) với quy mô 70.000m3/năm, sản xuất gạch không nung, quy mô: 8.000.000 viên/năm, sản xuất bê tông thƣơng phẩm, bê tông nhựa Asphalt, quy mô 90.000m3, kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp, quy mô 500.000 sản phẩm/năm tại khu ngoài bãi đê xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

CÔNG TY TNHH MTV ĐỖ HỮU VANG, Giấy chứng ng nhâṇ đăng ký doanh nghiệp số: 0801318179 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Dương cấp Đăng ký lần đầu ngày 9/03/2020, địa chỉ trụ sở chính tại  thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng, Việt Nam.

theo UBND tỉnh Hải Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.