Đầu tư mở rộng dự án nhà máy Young Long Hồ

Ngày 19/06/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số: 1545/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho nhà đầu tư Công ty Trách nhiệm hữu hạn Young Long Hồ được mở rộng dự án đầu tư xây dựng sản xuất và gia công các sản phẩm từ plastic, tấm bạt, vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm,… cho thuê kho bãi, nhà xưởng. Với nội dung dự án đầu tư như sau:

– Tên dự án: Mở rộng dự án đầu tư xây dựng sản xuất và gia công các sản phẩm từ plastic, tấm bạt, vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm,… cho thuê kho bãi, nhà xưởng.

– Mục tiêu đầu tư: Sản xuất và gia công các sản phẩm từ plastic, tấm bạt, vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm,… cho thuê kho bãi, nhà xưởng.

– Quy mô đầu tư:

+ Công suất thiết kế: 10.000.000 sản phẩm/năm.

+ Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Các sản phẩm từ plastic, tấm bạt, vali, túi xách và các loại tƣơng tự, sản xuất yên đệm,… cho thuê kho bãi, nhà xƣởng.

+ Diện tích đất dự kiến sử dụng: 19.146,5m2

+ Quy mô kiến trúc xây dựng: diện tích xây dựng: 10.370,6m2; diện tích sàn:10.370,6m2; số tầng: 01; chiều cao: 12,5m

– Địa điểm thực hiện dự án: Tổ 12 ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

– Diện tích mặt đất sử dụng: 19.146,5m2 .

– Tổng vốn đầu tư: 41,85 tỷ đồng

– Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Tiến độ thực hiện dự án:

+ Tháng 12/2019 – 02/2020: xác định địa điểm đầu tư, lập thủ tục đất đai theo quy định của pháp luật.

+ Tháng 02/2020 – 4/2020: xin chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật; hoàn tất thủ tục đất đai, môi trường, xây dựng.

+ Tháng 4/2020 – 12/2020: Hoàn chỉnh các thủ tục, xây dựng cơ sở hạ tầng.

+ Quý 01/2021: đưa dự án vào hoạt động.

Quyết định cũng nêu rõ các điều kiện đối với Nhà đầu tư thực hiện dự án:

– Nhà đầu tư phải hoàn thành việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký kế hoạch sử dụng đất và thực hiện đầy đủ các thủ tục đất đai, nghĩa vụ tài chính có liên quan đến sử dụng địa điểm trước khi triển khai thực hiện dự án.

– Nhà đầu tư lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai thực hiện dự án theo quy định pháp luật.

– Khi triển khai thực hiện dự án, nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng, môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.

Vietnam Construction

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *