Đầu tư gần 21.000 tỉ đồng cho hạ tầng khu kinh tế và khu công nghiệp

Theo Quyết định số 351/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành về phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 – 2020 với tổng kinh phí là 20.982,02 tỉ đồng.

Chương trình nhằm mục tiêu phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong các khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng cơ bản để kêu gọi, xúc tiến, đặc biệt là thu hút và triển khai mạnh mẽ các dự án đầu tư quy mô lớn, phát triển các ngành, lĩnh vực tại các khu vực ven biển, cửa khẩu và các khu vực khác có tiềm năng; đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, hỗ trợ phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, hỗ trợ phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2020, hoàn thành từ 200 đến 250km đường giao thông chính, công trình thoát nước, xử lý nước thải tập trung với công suất từ 13.000 đến 14.000m3/ngày đêm, hạ tầng kỹ thuật và xã hội các khu tái định cư với tổng diện tích từ 150 đến 200ha của 16 khu kinh tế ven biển, trong đó tập trung chủ yếu cho 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm có các dự án quy mô lớn đang và dự kiến triển khai trong giai đoạn 2016 – 2020.

Các dự án thành phần thuộc Chương trình gồm 5 dự án: Đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển; Đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu; Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đầu tư hạ tầng khu công nghệ cao và đầu tư hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KHĐT chủ trì tổ chức thực hiện và phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện kế hoạch và phương án phân bổ vốn kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước cho các công trình/dự án thuộc Chương trình trong trung hạn 2016-2020 và hàng năm.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát và tổng hợp các công trình/dự án thuộc chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 và hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng, phát triển các mô hình mới nhằm khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế với các chính sách đột phát, tạo hiệu ứng lan tỏa, tích cực.

Nguồn: Báo Lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Quảng cáo