Công ty TNHH Nguyễn Thu Hiền: Xây dựng trại gà giống quy mô 120 000 con

[Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Vừa qua, UBND huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, vừa có ý kiến về dự án Trang trại chăn nuôi gà giống bố mẹ xin đầu tư trên địa bàn xã Phan Lâm theo đề nghị của Sở Kế hoạch – Đầu tư.

Được biết, dự án này do Công ty TNHH Chăn nuôi Nguyễn Thu Hiền đăng ký thực hiện có diện tích 12 ha, quy mô 120.000 con gà giống bố mẹ với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 40 tỷ đồng.

Theo đó, vị trí khu đất đăng ký đầu tư dự án phù hợp với điều chỉnh quy hoạch cũng như kế hoạch sử dụng đất của huyện Bắc Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt. Vị trí khu đất đăng ký đầu tư dự án nằm cách xa khu dân cư Dốc Đá Phan Lâm khoảng 4 km, cách kênh tưới Phan Rí – Phan Thiết khoảng 650 m và cách xa các công trình công cộng, trường học, trạm xá, chợ… trên 10 km.

Vị trí dự án đăng ký đầu tư cũng nằm trong vùng quy hoạch phát triển chăn nuôi tập trung của tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, đồng thời không thuộc quỹ đất để bố trí giao đất cho các hộ dân thiếu đất hoặc không có đất sản xuất… Vì vậy, UBND huyện thống nhất chủ trương thu hút đầu tư dự án trên, đề nghị Sở Kế hoạch – Đầu tư yêu cầu chủ đầu tư đảm bảo công tác bảo vệ môi trường trước, trong và sau khi dự án triển khai.

Theo nhachannuoi.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Quảng cáo